четвер, 26 квітня 2018 р.

Драч І. Ф.
Криниця для спраглих. Кіно / І. Ф. Драч ; [упоряд. І. С. Рябчий ; передм. С. В. Тримбача ; худож.-оформ. О. А. Гугалова]. - Харків : Фоліо, 2017. - 589 с. –

Іван Драч (народився в  1936 р.) – людина різнобічно обдарована: він відомий широкому загалу не тільки як поет, перекладач, мислитель, громадський діяч, політик, перший голова Народного Руху України (1989р.), Герой України (2006 р.),  як кіносценарист і драматург. За сценаріями Драча свого часу було створено низку справді культових фільмів – «Криниця для спраглих» (1962 р.), «Камінний хрест» (1968 р.), «Пропала грамота» (1972 р.) та ін.
До видання увійшли сценарії та кіноповісті митця, визнані знаковими сторінками вітчизняного кінематографа.


Чистіліна Т. О.
Етика та естетика : навч. посіб. / Т. О. Чистіліна ; Нац. банк України, Харків. ін-т банків. справи ун-ту банків. справи. - Київ : Центр уч. літ., 2017. - 304 с. : іл.
Посібник написаний для допомоги студентам нефілософських спеціальностей у вивченні дисципліни «Етика та естетика», яка викладається як вибіркова. Матеріал подається з позицій сучасних концепцій етики та естетики у відповідності з навчальною програмою курсу. Наведені у посібнику тестові завдання до кожної теми, плани семінарських занять, питання для самоконтролю та проблемні завдання сприяють ефективному засвоєнню студентами навчального матеріалу за відсутності безпосереднього контакту з викладачем, допомагають здійснювати самоконтроль та самоперевірку у процесі навчання, а також забезпечують зв'язок теорії з практикою.


Словник музичних термінів / [уклад.: В. Тимків, О. Подручна]. - Київ : Карпенко В., 2017. - 312 с. : іл
Словник містить основні терміни, що стосуються музики, співу, танцю, хореографії та концертної діяльності, а також назви музичних інструментів, їх основних частин та деталей. Видання включає значну кількість ілюстрації, зібраних на основі різних, вітчизняних та зарубіжних джерел


Поль Гоген / сост. А. М. Гаврильчик. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 40 с. : ил
Поль Гоген - один з видатних і яскравих представників постімпресіонізму. Однак Гоген був не тільки живописцем, але і скульптором, різьблярем по дереву, графіком, критиком і письменником. Його досягнення, як художника - нове розуміння кольору і його зв'язку зі світлом, особливе ставлення до ліній і контору, прагнення до максимального спрощення і при цьому до виділення окремих, найбільш яскравих деталей, робота над площинним зображенням - мали значний вплив на все мистецтво XX століття.


Поль Сезанн / сост. А. А. Бобкова. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 40 с. : ил
Поль Сезанн - видатний французький художник-постімпрессіоніст, для якого живопис була перш за все не мистецтвом, а засобом пізнання, що дозволяє людині безпосередньо стикнутися з деякими основами світобудови. Головне досягнення Сезанна полягало в тому, що він зміг відмовитися від традиційних живописних канонів і сформувати свій метод, заснований на власному унікальному баченні світу.

Немає коментарів:

Дописати коментар