понеділок, 27 листопада 2017 р. 
Сокальська вишивка : із фондів Музею нар. архітектури та побуту у Львові : [альбом]. - Львів : АПРІОРІ, 2015. - 28 с. : іл.

В альбомі представлені фотографії, схеми орнаментів і героїв древніх сокальських сорочок з фондового зібрання Музею народної архітектури та побуту у Львові. Видання розраховане на викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, дослідників української вишивки, майстрів та широкого кола шанувальників народного мистецтва.

 

Станкович Є.
Камерно-інструментальні твори [Ноти] / Є. Станкович. - Київ : Муз. Україна, 2013. - 304 с., 2 партит.

Ця збірка презентує камерні твори видатного українського композитора сучасності Євгена Станковича для скрипки, віолончелі та фортепіано у різних поєднаннях. . Унікальність цієї збірки полягає ще й у тому, що в ній представлена «мозаїка» різних за жанром і стилем зразків творчості митця різних часових періодів надає можливість простежити еволюцію його художнього мислення практично від джерел – перших авторських проб пера кінця 1960-х – початку 1970-х років до висококласних сучасних творів, датованих 2000-ми роками.

 
Карабиць І. Ф.
Три концерти для оркестру [Ноти] / І. Ф. Карабиць. - Київ : Муз. Україна, 2013. - 208 с.

Концерти для оркестру посідають особливе місце у творчості Івана Карабиця. Їм властива оригінальність трактування канонічних жанрових ознак.Віртуозність , притаманна всім без винятку концертам , є природною рисою творчого обдаровання композитора. Також він часто звертається до імпровізаційності , що простежується не тільки на тематичному рівні ,а й на жанрово – формотворчому , стильовому й драматургічному щаблях. Утім , незважаючи на єдність стилю , кожен концерт для оркестру Івана Карабиця має свою неповторну  глибину , де реалізовані найважливіші тенденції у розвитку жанру в музиці другої половини ХХ століття.

 
Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років. - Київ : Муз. Україна, 2013. - 512 с. : іл.

Видання присвячено сторічному ювілею славетного вищого навчального закладу – Київської консерваторії, нині Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. Уперше узагальнено феномен складного творчого поступу провідної музичної інституції держави, відтворено правдиву картину її історичного розвитку – від заснування, становлення до визначних звершень останніх десятиліть. Сторічний період розвитку музичного закладу актуалізує унікальний досвід формування вітчизняної мистецької освіти, етапи його періодизації. Уперше знайдено й досліджено значний обсяг джерельного матеріалу, що уможливило репрезентацію безперервного історичного творчого шляху багатьох поколінь непересічних музикантів-виконавців, педагогів, композиторські та наукові школи високого художньо-професійного рівня.

 
Івасюк В. М.
Інструментальні твори [Ноти] / В. М. Івасюк ; [упоряд. О. М. Івасюк ; вступ. слово В. А. Ющенка ; передм. Г. М. Івасюк-Криси]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 160 с. : іл.
Пропоноване видання містить вокальні фортепіанні та інструментальні твори видатного композитора і поета, лауреата Державної премії імені Т.Г.Шевченка, Героя України  Володимира Івасюка. Ця книга веде поціновувачів композитора у новий світ музичного мистецтва, відкриє нову грань спадщини Володимира Івасюка. 

четвер, 26 жовтня 2017 р.
Пигулевский В.
    Дизайн и культура / В. Пигулевский. - Харьков : Гуманитар. Центр, 2014. - 316 с. : ил
У книзі розглядається сутність проектування і механізм функціонування дизайну в культурі. Дизайн в трьох вимірах - промисловий, комунікативний і дизайн костюма або мода.  Дизайн є проектуванням матеріальної і візуальної культури, рухомим потребами в гармонізації світу.  Процеси проектування обумовлені культурними детермінантами дизайну. Культурний контекст і ринковий механізм роблять дизайн тотальним явищем.
Книга буде корисна дизайнерам, філософам, культурологам, студентам творчих спеціальностей і всім, хто цікавиться проблемами сучасної культури.

Пузиренко Я.
    Декоративна флористика : навч. посіб. / Я. Пузиренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Кондор, 2013. - 232 с

      У посібнику подається теоретичний матеріал, який охоплює основні відомості з декоративної флористики та практичні поради щодо створення об’ємних і площинних флористичних композицій. Посібник призначено для студентів навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Декоративна флористика», а також для широкого кола читачів, які люблять природу та мистецтво.


Захарчук-Чугай Р. В.
    Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - Київ : Знання, 2012. - 342 с. –


В цій книзі подано відомості про народне мистецтво українців . Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся – одного з найунікальніших регіонів слов’янського світу. Проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в’язання) як невід’ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу.


Олійник О. П.
    Основи дизайну інтер’єру : навч. посіб. / О. П. Олійник, В. Г. Чернявський, Л. Р. Гнатюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАУ. - Київ : НАУ, 2011. - 228 с

У посібнику викладено основи розроблення дизайн-проектів інтер'єрів різних за складністю і призначенням. Розглянуто принципи та дизайнерські прийоми, способи перепланування квартири та офісного приміщення, методи ефективного використання житлової та робочої площі. Запропоновано варіанти вирішення різнопланових приміщень за функціональним призначенням.


Дизайн: история, современность, перспективы / под общ. ред. И. В. Голубятникова. - М. : [б. в.], 2011. - 224 с. : ил. –


У книзі викладено новий підхід до проблеми розвитку дизайну, що базується не тільки на художньому пошуку, але і на вдосконаленні матеріальної основи - обов'язковою складовою дизайну. Етапи розвитку дизайну ув'язані з історією використовуваних матеріалів. Наведено досягнення основних наукових і художньо технологічних шкіл  в сучасному дизайні. Намічено шляхи розвитку художнього та технічного дизайну.

неділя, 10 вересня 2017 р.

Новинки літературиДерлеменко Є.
Парки Києва : фотоальбом / Є. Дерлеменко ; [відповід. ред. І. І. Оржехівська]. - Київ : Урожай, 2011. - 256 с. : іл. - Текст: укр., англ. 
Подарунковий альбом відомого київського фотохудожника Євгена Дерлеменка запрошує читача на прогулянку по старовинних парках Києва

Белічко Ю.
Палітра століть : вибрані твори живопису з музеїв України : [альбом] / Ю. Белочко, А. Ізотов. - Одеса : Маяк, 2010. - 200 с. : іл. 
До книги увійшли репродукції творів українського станкового живопису, починаючи від ХІІ століття і закінчуючи початком ХХ століття. Вісім століть – і кожне з них має неповторне обличчя, бо мистецтву притаманні свої стильові ознаки, свої передумови виникнення та свої майстри.
В основу альбому покладено концепцію живопису, який є одним із найпривабливіших видів творчості, в якому фабула і колір утворюють дивовижне творіння. Адже справжній твір мистецтва завжди є неочікуваним відкриттям, неповторним за своїми тематично-сюжетними якостями. У живописних полотнах втілюється одна з головних рис людської натури – радісне відчуття себе невід`ємною частиною великого і прекрасного світу природи.
Шанувальники мистецтва знайдуть у виданні різноманітні стародавні ікони, портрети, жанрові картини, які знаходяться у колекціях багатьох музеїв України.

Пустиннікова І. С.
Середньовічні замки Європи / І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова. - Харків : Мікко-Сервіс, 2010. - 160 с. – «Ілюстрована енциклопедія».
Візитівка міста, головна туристична принада - нині так називають ошатні замки-музеї. Однак у давнину твердині справді були мурованим серцем міста. Його руйнування означало загибель для всього поселення. Не дивно, що на розбудову кам'яних оборонців віддавали все: кошти вельмож, хист архітекторів, сили робітників. Здається, що вся історія фортець - низка протиріч. Задля миру винаходили зброю, споруджували башти, плели інтриги... Зі сторінок книги постає неприхована історія цих імпозантних споруд, що, без сумніву, не залишить байдужим жодного читача:

Бойко В.
Замки Тернопілля = Castles of Ternopil land / В. Бойко, О. Гаврилюк. - Тернопіль : Новий колір, 2009. - 80 с. : іл.
Тернопільщина - древній край, овіяний легендами і славою. Його багатовікова історія відбилася в численних пам'ятках матеріальної та духовної культури.
На тереторії області, до якої належать історичні землі Південно-Західної Волині й Східної Галичини, було в різні періоди понад 170 середньовічних замків і фортець - третина фортифікаційних споруд України. Найбільшу кількість цих оборонних об'єктів зведено протягом XVI-XVII століть.
У виданні подано грунтовні описи твердинь, що збереглися до наших днів, й узяті на державний облік. Архівні матеріали ілюстровані численними світлинами, репродукціями картин і малюнків.
Книга буде корисною науковцям, викладачам вищих та середніх навчальних закладів, студентам, учням, туристам і тим, хто планує вкладати кошти у розвиток туристичного бізнесу в нашому краї.

Грані світу : Україна - Японія: дерев’яна архітектура. - Київ : Грані, 2006. - 152 с. : іл. - Текст: укр., англ., яп 
Цікавий та оригінальний підхід до дослідження культури двох абсолютно різних країн ставить за мету ознайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової спадщини філософського, соціально-політичного та культурологічного напрямів життя. Автори – Галина Шевцова, кандидат архітектури, фотохудожник і Тошіо Сакураї, архітектор-реставратор, професор Університету Кінкі. Книга «Україна-Японія: дерев'яна архітектура» – проект, присвячений дерев'яній архітектурі Японії та України в контексті традиційної культури, міфології та релігії. У книгу вміщено значну кількість кольорових авторських фотографій українських та японських споруд «від витоків до ХІХ ст.» на тлі пейзажу.

Кучерявий В. П.
Озеленення населених місць : підручник / В. П. Кучерявий. - Львів : Світ, 2005. - 456 с.
У підручнику системно розкрито зміст навчальної дисципліни,зокрема,історії озеленення від давніх часів до сьогодення,висвітлені соціально – екологічна роль озеленення , ландшафтно-типологічні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтва,технологія створення зелених насаджень. Особливу увагу приділено добору рослинного матеріалу та формуванню садово-паркових композицій.

вівторок, 18 липня 2017 р.


        МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК
Фаховий журнал для музичного керівника дошкільного навчального закладу. Бракує часу на пошук ідей для музичних занять у дитячому садку? «Музичний керівник» допоможе швидко та цікаво організувати роботу з вихованцями! Ви проведете цікаві музичні заняття, скориставшись готовими конспектами та методичними рекомендаціями до них , організуєте творчі заходи, використовуючи сценарії свят, розваг, ігр, вистав, музичних казок, ознайомите вихованців з рекомендованими музичними творами та піснями сучасних композиторів завдяки нотам і текстам у зручному форматі.

       Шановні науковці і вчителі!
        До Вашої уваги проблематика статей № 1-2017:
  • Фальшивий спів у дитячому хорі (ансамблі): як виявити причини і обрати доцільні методи для усунення фальшивого співу. Пропонуються вправи для розвитку музичного слуху і артикуляційного апарату.
  • Музичні ігри на уроках музики: авторські ігри з нотним матеріалом
  • Все про мультимедійні презентації на уроках музики: види презентацій в залежності від завдань уроку, як правильно вибудувати презентацію, приклади.
  • Методика ліплення у 1 класі: як організувати процес ліплення з першокласниками – ліпимо прості форми і композицію за мотивами свята.
  • Творчі завдання з композиції в основній школі: практичні поради вчителеві образотворчого мистецтва
  • Музейна педагогіка: цікаві й змістовні завдання для школярів основної школи після відвідання експозиції музею.
  • Патріотичне виховання на уроках художньої культури: висвітлюємо на конкретних прикладах уроків у старшій школі
           

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Науково-популярний ілюстрований журнал. В журналі висвітлюються питання теорії, історії і сучасного стану народної культури, а саме: словесної, музичної і пісенної народної творчості (фольклор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, народного побуту (етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а також публікуються нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформації з питань народної творчості та етнографії, в яких відображені досягнення в галузі культури українського та інших слов’янських народів. Журнал ілюстрований репродукціями зразків народного мистецтва. Значне місце в журналі посідають публікації зразків народної словесної, пісенної і музичної творчості, народного танцювального та образотворчого мистецтва. Друкуються матеріали з історії фольклористики та етнографії, про творчість видатних народних співців, кобзарів, розповідачів, майстрів народного мистецтва. Журнал подає широку інформацію про роботу в галузі народної творчості та етнографії, яку провадять науково-дослідні, вищі і спеціальні середні учбові заклади, Будинки і Палаци культури, музеї, клуби України та інших країн


     Журнал «Нескучный сад» - самое популярное украинское издание по садоводству. В журнале Вы найдете доступные практические рекомендации, которые помогут создать оригинальный и комфортный сад, не требующий сложного ухода. Для садоводов - профессионалов и любителей, предлагается 12 интереснейших рубрик: новинки садового рынка, цветник, ухоженный сад, ландшафтный дизайн, практикум садовода, сад в горшке, садовый доктор, новые идеи для вашего сада, техника для сада, флористика и другие.
Все, что нужно вам для обустройства сада, - в одном журнале!
      Травневий випуск присвяжений сюжетам флори і фауни - найкращій весняній темі. Сім чудових картин чекають на втілення та стануть достойною окрасою будь-якої домівки:
- картина "Пташка"
- картина "Прогулянка в парку" - справжній вишитий шедевр
- картина "Фрукти" - класичний натюрморт
- картини "Червоні троянди" та "Лілія" - ніжні та барвисті
- картина "Кольоровий слон"- цікаве та небанальне поєднання кольорівМИСТЕЦТВО В ШКОЛІ


        Практичний журнал для вчителя музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури: Рекомендації науковців поради психологів , розробки уроків, статті з досвіду роботи ,  сценарії творчих заходів ,  оглядові статті про всі види й жанри мистецтва ,  картинна галерея , нотний матеріал для виконання. Багато цікавої та корисної інформації : повнокольорова вкладка з наочно-дидактичними матеріалами; «Фаховий сервер» — усе найнеобхідніше у практичній роботі вчителя щодня. Тематичні збірки матеріалів за актуальними напрямами; «Актуальні діалоги» — обговорюємо у формі «запитання-відповідь» усе, що цікавить педагогів незалежно від досвіду та предмета .середа, 14 червня 2017 р.

Пилип’юк В. В.
Львів. Пори року: [фотоальбом] / В. В. Пилип’юк ; [пер. англ. О. Швед ; пер. з пол. Л. Біленька-Свистович]. - Львів : Світло і тінь, 2015. - 87 с. : фот.
  
Переглядаючи фотоальбом побачите неповторность кожної миті, красу міста Львова у різні пори року, відчуєте, що їх автор має власну естетичну доктрину краси. Життєве кредо Василя Васильовича сповна розкриває мету творчих звершень шанованого митця: «Я хочу, щоб люди дивилися на цей світ моїми очима». До кожної світлини подається адрес, історичні дані на трьох мовах : українська, англійська, польська.


 
 Чумарна М. І.
Вишивання долі : символіка і техніка шитва / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 88 с. : іл.


Розвідка про потаємні коди української орнаментальної символіки, яка поглиблює тему космічного буття людини в потоках світлоносних енергій матеріального світу, частково розкриту Марією Чумарною у книзі «Код української вишивки». Вона в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров’я власного тіла, благополуччя сім’ї і роду через повернення до джерел духовного знання наших предків.
 Особливістю нової книжки є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у творенні власного одягу. Тут подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.
 Книга рекомендована найширшому колу шанувальників українського народного мистецтва.

 
Сальвадор Дали. - М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. - 96 с. - (История за час).

Про Сальвадора Далі знають навіть ті, хто далекий від мистецтва. Легенда XX століття, нерозв'язна загадка століття. Ким він був? Божевільним художником? Агресивним соціопатом? Жадібним обманщиком, готовим водити людей за ніс заради грошей? .. Або творцем власного видимого світу, повного протиріч і недомовленостей? Миру, центром якого була Гала Далі, жінка його життя, муза-руйнівниця, яка надихала художника на дивні, химерні, що лякають зображення.

 
Ковальов О.
Декоративно-прикладне мистецтво у школі : 1 - 7 класи : навч. посіб. / О. Ковальов. - Суми : Універ. кн., 2006. - 144 с.

Посібник розкриває шляхи та методи навчання учнів 1–7 класів декоративно-прикладного мистецтва, естетичного виховання та сприяє формуванню твopчих здібностей дітей засобами народного мистецтва рідного краю. Розрахований на студентів художньо-графічних і педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, студентів педагогічних училищ і коледжів, учителів образотворчого мистецтва, керівників художніх студій.

Давидюк В. Ф.
Чоловічі та жіночі узори в народному вбранні / В. Ф. Давидюк. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. - 44 с.


Орнаментика народного вбрання за давніх часів була своєрідним письмом. По ньому прочитували все про власника одежини – з якого роду, його соціальний та сімейний стан. У наш час деякі традиційні узори стали звичайними кольоровими плямами, які використовуються де завгодно і як завгодно. Автор брошури, спираючись на багатолітні спостереження народних традицій, подає вірогідні гіпотези потрактувань народних орнаментів з рекомендаціями до їх сучасного застосування.

середа, 3 травня 2017 р.Резьба по дереву : [техники, приемы, изделия / сост. Ю. Ф. Подольский]. - Харьков ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015. - 224 с. : ил.

Якщо ви вирішили освоїти старовинне мистецтво декоративної різьби по дереву, ця книга для вас. Властивості деревини, способи підготовки матеріалу, необхідні інструменти і пристосування, основні прийоми та техніки різьблення (від простих до складних), методи обробки готових виробів, зразки візерунків – видання буде корисним не тільки початківцям різьбярам, але і досвідченим майстрам.


Гравировальные работы : [техники, приемы, изделия / сост.Ю. Ф. Подольский]. - Харьков ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015. - 224 с. : ил

Якщо ви вирішили освоїти мистецтво гравірування – художньої обробки металу, ця книга для вас. Властивості металів, способи підготовки матеріалу, необхідні інструменти і пристосування, основні прийоми та техніки гравірування, методи обробки готових виробів, зразки графіки – видання буде корисним не тільки початківцям, але й досвідченим майстрам.


Выжигание по дереву : [техники, примы, изделия / сост. Ю. Ф. Подольский]. - Харьков ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015. - 224 с. : ил

Якщо ви вирішили освоїти мистецтво  - випалювання по дереву, ця книга для вас. Властивості деревини, способи підготовки матеріалу, необхідні інструменти і пристосування, основні прийоми та техніки випалювання, методи обробки готових виробів, зрозумілі ілюстрації - видання буде корисним не тільки початківцям, але й досвідченим майстрам.Ян Вермеер / сост. В. А. Совинин. - М. : РИПОЛ-классик, 2014. - 40 с. : ил. - (Великие художники мира).

Ян Вермеер по праву вважається одним із найвидатніших живописців свого часу — часу, яку нащадки назвуть золотим століттям голландського мистецтва. Вермеер — визнаний майстер побутового живопису і жанрового портрета. Незважаючи на те, що художник не заснував жодної школи, не мав учнів і послідовників, він постає недосяжною вершиною в голландському живописі XVII століття і раніше займає в історії мистецтва особливе місце.

Альфонс Муха / сост. Н. А. Моисеева. - М. : РИПОЛ-классик, 2014. - 40 с. : ил. - (Великие художники мира).

Альфонс Марія Муха — чеський живописець, декоратор, ілюстратор, ювелірний дизайнер і творець плакатів, один з найбільш відомих представників стилю модерн, розквітлого в Європі на рубежі XIX-XX століть. Художник виробив свій власний, ні на що не схожий стиль, який отримав назву «стиль Мухи» . Свої твори наповнював яскравими, виразними образами, які легко запам'ятовуються навіть недосвідченими в мистецтві глядачами. Творчість Альфонса Мухи — це унікальне явище історії світового живопису.
  
Орлова Е.
Дмитрий Григорьевич Левицкий / Е. Орлова. - М. : РИПОЛ-классик, 2014. - 40 с. : ил. - (Великие художники России).

Дмитро Левицький - великий російський художник українського походження, майстер парадного і камерного портрета. Його картини - це ошатні полотна, що відрізняються від сотень інших портретів шикарними інтер'єрами і вишуканим одягом зображених на полотнах героїв і героїнь. Улюбленець імператорського двору, він створив безліч прекрасних картин, які до цих пір викликають захоплення і захват у глядачів. Ця книга присвячена найбільш відомих портретів живописця. Його картини розкривають перед читачем жанр парадного портрета, в якому працював майстер.вівторок, 18 квітня 2017 р.

Працівники відділу культури та мистецтв щиро вітають усіх з Великоднем!
Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро.
Бажаємо Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.
Христос Воскрес!